Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

June 23 2015

nicotine
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viamisiaczek95 misiaczek95
nicotine
1957 01a0 390

June 19 2015

nicotine
0826 2d8b 390
Reposted fromheartbreak heartbreak viainvidiam invidiam
nicotine
4738 0ca8 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvidiam invidiam
nicotine
7587 46ba 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter viainvidiam invidiam

June 14 2015

June 13 2015

nicotine
6722 3976 390
Reposted fromkreatura kreatura viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 12 2015

nicotine
4786 5d8c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
1892 c0ea 390
Reposted frombackground background viainsanedreamer insanedreamer
6112 be00 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viatupfen tupfen

June 09 2015

nicotine

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing
nicotine
4172 b15e 390
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viatoosadtocry toosadtocry
nicotine
2258 2947 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viatupfen tupfen

June 07 2015

nicotine
3678 a8ca 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawerterowska werterowska
nicotine
nicotine
1545 0216 390
Reposted fromsajkopatka sajkopatka vianewnightmare newnightmare
nicotine
3318 9e7f 390
Reposted fromdreamadream dreamadream vianewnightmare newnightmare

June 06 2015

nicotine
Muszę żyć albo zawsze z Tobą, albo nigdy Cię nie oglądać.
— Ludwik Beethoven
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl